RLC uspešno održava računare i računarske sisteme firmama i privatnim licima u Beogradu i okolini. Ugovor o održavanju računara koji naši klijenti sklapaju sa nama garantuje im brzu i kvalitetnu reakciju u oblasti korektivnog, ali i preventivnog održavanja IT sistema.

Upotrebom različite računarske opreme i softvera u okviru jednog informacionog sistema naše iskustvo može biti od velike pomoći pri dovodjenju svih komponenti u jednu funkcionalnu celinu. Implementacija softverske i hardverske zaštite od neovlašćenog pristupa i upotrebe računarskih sistema, formiranje i aktiviranje Firewall zaštite, centralizovana instalacija i administracija antivirusnih paketa.

RLC odrzavanje

Po pozivu naših klijenata, naša terenska služba brzo reaguje i rešava probleme u računarskom sistemu. Održavanje podrazumeva tekuće rešavanje software-skih problema, problema nastalih u računarskoj mreži i diagnostifikovanje i popravku bilo kakvog drugog kvara na računarima.

Redovnu implementaciju odgovarajućih Patch, Upgrade i Service Pack-ova ; Detekciju i rešavanje problema nastalih neodgovarajućom primenom i greškama u softveru, pružanje konkretnih rešenja, stručnih mišljenja i preporuka zasnovanih na praćenju i poznavanju savremenih trendova i stečenim praktičnim iskustvima u svim oblastima primene i razvoja informacionih sistema.

Sagledavanje stanja i mogućnosti postojećeg informacionog sistema, sa stanovištva hardverskih, softverskih, aplikativnih i ljudskih resursa. Analiza performansi sistema, otkrivanje uskih grla i predlaganje rešenja za prevazilaženje problema.itd...

E-mail Site Map Home